KARCZOWNIK
ZIEMNOWODNY

KARCZOWNIK<BR> ZIEMNOWODNY
Latin NameVespa
Length2.5 – 3.5 cm (European hornet, Adult, Female, Queen)
Color---
Sounds---
Digestive tract---

Karczownik ziemnowodny[5][6], polnik ziemnowodny[4], szczur wodny[4][7], dawniej także karczownik[4][8] (Arvicola amphibius) – gatunek gryzonia z podrodziny karczowników w rodzinie chomikowatych. Zamieszkuje brzegi wód Europy oraz północnej i środkowej Azji. Spotykany jest nad wodami, a także na łąkach i polach uprawnych, w lasach oraz w sadach[4].

Spis treści

  • 1 Nazewnictwo
  • 2 Morfologia
  • 3 Tryb życia
  • 4 Rozmnażanie
  • 5 Ekologia
  • 6 Rozmieszczenie geograficzne
  • 7 Ochrona
  • 8 Zobacz też
  • 9 Przypisy

Nazewnictwo

We wcześniejszej polskiej literaturze zoologicznej dla oznaczenia gatunku Arvicola terrestris stosowane były nazwy: polnik ziemnowodny[4], szczur wodny[4][7], a także karczownik[4][8]. W wydanej w 2015 roku przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk publikacji „Polskie nazewnictwo ssaków świata” gatunkowi temu przypisano nazwę karczownik ziemnowodny, rezerwując nazwę „karczownik” dla rodzaju Arvicola[5].

Morfologia

Długość tułowia z głową 13–25 cm, ogona 6–15 cm[4]. Sierść w części grzbietowej jasnobrązowa, ciemnobrązowa lub prawie czarna. Od spodu jest biaława, rzadziej z żółtym nalotem. Ogon jest słabo owłosiony. Uszy i oczy są małe[4].

Tryb życia

Karczownik ziemnowodny kopie rozległe systemy nor z gniazdem i spiżarniami. Populacje mieszkające w oddaleniu od zbiorników i cieków wodnych większą część życia spędzają pod ziemią. Osobniki nadwodne konstruują gniazda z części trzcin. Układają je na wodzie lub zawieszają wśród roślin nadbrzeżnych. Karczownik ziemnowodny wykazuje aktywność głównie nocą. Nie zapada w sen zimowy[4].

Rozmnażanie

Okres godowy karczownika ziemnowodnego rozpoczyna się, w zależności od warunków atmosferycznych, w lutym bądź marcu i trwa przez całe lato, aż po początek zimy. Po ciąży trwającej 21 dni samice rodzą 2-4[3]lub 3-4 razy w ciągu roku, w miotach 6-8[4] lub 4-6 młodych[3].

Arvicola terrestris.jpg

Ekologia

Karczownik ziemnowodny jest wszystkożercą. Żywi się zarówno pokarmem roślinnym, w tym podziemnymi częściami roślin, ale także małymi kręgowcami. Poluje na małe ryby[4], mięczaki i owady[3]. Magazynuje zapasy pokarmu. Jest uznawany za szkodnika upraw rolniczych. Podgryza korzenie drzew owocowych i leśnych[4]. Na karczowniki ziemnowodne poluje między innymi norka amerykańska i piżmak[3].

Rozmieszczenie geograficzne

Karczownik ziemnowodny zamieszkuje tereny w niemal całej Europie oraz w zachodniej i środkowej części Azji, aż po Mongolię i jezioro Bajkał[4][3]. W Polsce występuje powszechnie w całym kraju[4].

Leave a Reply