KARACZAN<BR> PRUSAK
Latin NameSerpentes
Length10 cm (Barbados threadsnake, Adult)
Color---
Sounds---
Digestive tract---

Karaczan prusak (Blattella germanica) – gatunek karaczana z rodziny zadomkowatych i podrodziny Blattellinae.

Spis treści

  • 1 Taksonomia
  • 2 Opis
  • 3 Biologia
  • 4 Rozprzestrzenienie
  • 5 Przypisy

Taksonomia

Gatunek opisany został w 1767 roku przez Karola Linneusza jako Blatta germanica[1]. Dawniej umieszczany w rodzinie Blattidae i podrodzinie Pseudomopinae[2].

Opis

Ciało długości od 10 do 13,3 mm. Ubarwienie ciała i odnóży brudnożółte z czerwonawym odcieniem. Przedplecze długości od 2,4 do 3,3 mm, opatrzone dwoma podłużnymi, brunatnymi pasami. Pokrywy 9,7 do 12 mm długie, dłuższe niż odwłok, brudnożółte, o żyłkach poprzecznych nieprzyciemnionych. Tylne skrzydła dobrze rozwinięte. Płytka nadodbytowa wydłużona. Ooteka podłużna[2].

Biologia

Karaczan prusak wydziela w swoich odchodach 1-dimetyloamino-2-metylo-2-propanol, który jest kontaktowym, markującym terytorium feromonem[3].

Rozprzestrzenienie

Gatunek kosmopolityczny, wywodzący się z Azji[1]. W Polsce synantropijny, zasiedlający mieszkania i piekarnie[2].

Leave a Reply